Koordinator projekta: Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška

Sodelujoče države: Francija, Finska, Italija, Slovenija

Trajanje projekta: 1. 11. 2021 – 1. 6. 2023

Vrednost projekta v Sloveniji: 211.395 eur

Ključni cilj projekta Sustain4VET je razviti metode inovativne pedagogike za sodelovalno spletno učenje, ki temelji na študijah primerov. Z namenom uporabe inovativne pedagogike za spletno poučevanje bomo izvajali usposabljanja učiteljev s področja poklicno-strokovnega izobraževanja.

Cilj projekta je sistemska vključenost razvitih metod inovativne pedagogike v izobraževalni okvir francoščine, slovenščine, hrvaščine in strokovnih predmetov poklicno-strokovnega izobraževanja v prometu in logistiki.

Spletna stran projekta: https://www.fpz.unizg.hr/sustain4vet/

Skip to content