O projektu

Your life – your story

 

Program: Erasmus+, KA2  Strateška partnerstva

Trajanje projekta: 1. 11. 2017-30.9.2019

O projektu: V okviru projekta Your life – your story, bo metoda pripovedovanja zgodb uporabljena kot osrednja metoda za izobraževanje odraslih. Pripovedovanje zgodb bo podpiralo izražanja človekovih čustev in izkušenj z uporabo digitalnih orodij. Glavne teme pripovedovanja bodo osredotočene na EU zgodovine, identitete, širjenja, mobilnosti in evropskega državljanstva.

Projektne aktivnosti:

  • Usposabljanja za učitelje, osebje in učeče se odrasle
  • Delavnice in debatni krožki
  • Tekmovanje s področja pripovedovanja zgodb
  • Spodbujanje digitalnih/IKT kompetenc in tujih jezikov

 

Ciljne skupine:

  • učeči se odrasli
  • učitelji
  • osebje

 

Uradna spletna stran projekta – KLIK