Naziv projekta: Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021

Trajanje projekta: 2016 – 2021

Vodja konzorcija: Šolski center Kranj

Namen projekta je spodbuditi in pokazati, izvajalcem praktičnega dela izobraževanja-mentorjem,  primerne metode in načine, kako na učinkovit način svoje znanje in izkušnje predati mladim.

Usposabljanje zajema naslednje vsebinske sklope:

  • Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija v obsegu 12 kontaktnih ur (enako za mentorje dijakom na PUD in za mentorje študentom na PRI)
  • Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom (za mentorje dijakom na PUD in mentorje študentom na PRI in obsega 12 kontaktnih ur)

 

Šolski center Celje bo kot partner v projektu izpeljal 18 izvedb usposabljanj mentorjev. Usposabljanje poteka v obliki treh srečanj v skupini 17 udeležencev. Za uspešen zaključek in pridobitev potrdila o končanem usposabljanju, se mora udeleženec udeležiti vseh srečanj in na koncu pripraviti individualno seminarsko nalogo. Izobraževanje je za vse udeležence brezplačno.

Cilji:

Cilj javnega razpisa je krepitev kompetenc mentorjev v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih. Na ta način se bo prispevalo k dvigu usposobljenosti mentorjev v podjetjih, ki so ključni za kakovostno izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

Ciljna skupina:

Mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom za dijake srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktični del izobraževanja za študente višjega strokovnega izobraževanja ter mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo ostale formalne oblike praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (za vajence).

Skip to content