O projektu

Summer logistic school

 

Program: Erasmus+, KA2  Strateška partnerstva

Trajanje projekta: 1. 10. 2017-30.9.2019

O projektu: V okviru projekta Summer logistic school bomo pregledali in analizirali obstoječe kurikule, učne izide in kompetence ter učne metode in orodja na področju logistike. Na podlagi analize se bodo pripravili predlogi izboljšav in nov modul.  Za učitelje in dijake bo organizirana poletna logistična šola.

Projektne aktivnosti:

  • raziskati močne in šibke točke v poklicnem izobraževanju na področju logistike (kurikuli)
  • SWOT analiza PIU v logistiki
  • Analiza potreb in veščin dijakov za trg dela
  • priprava sodobnih usposabljanj na področju logistika (nova gradiva, posodobljeni kurikul)
  • poletna logistična šola; usposabljanje za dijake in učitelje

Ciljne skupine:

  • dijaki in učitelji PIU (logistika)
  • zaposleni v transportu in logistiki