Program: Erasmus + KA2

Trajanje projekta: 2016 – 2018

Glavni namen projekta je s pomočjo inovativnih videov predstaviti cilje in vsebino praktičnega usposabljanja v podjetjih v programih srednjega poklicnega izobraževanja ter uporabo posnetih vsebin v praksi. Na naši šoli smo za namen projekta izbrali programa Mehatronik-operater in Oblikovalec kovin – orodjar. V projekt je na Šolskem centru poleg Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije vključenih še 5 partnerjev iz Danske, Finske in Portugalske, vodi pa ga slovenski Center za poklicno izobraževanje.

Terminski načrt in vsebina:

 • 2016
  Dogovori za snemanje in uporaba filmov, vabilo podjetjem k sodelovanju
  (postaviti vsebino praktičnega usposabljanja, tipične delovne situacije za oba programa)
 • 2017
  Priprave na snemanje, pilotno snemanje in usposabljanje
  Snemanje filmov in uporaba le-teh pri praktičnem usposabljanju dijakov v podjetjih
 • 2018
  Implementacija vsebin in promocija

Rezultate projekta lahko spremljate na uradni spletni strani See the Goal.

Sprotne aktivnosti in utrinke pa najdete tudi na FB MIC.

Skip to content