Thinking … Coding

Glavni namen projekta je promocija računalniškega mišljenja in programiranja  pri otrocih v osnovni šoli in vrtcih. Sodelovanje učiteljev naše šole bo predvsem pri študiji uporabnosti predlaganih primerov in iskanje novih rešitev pri širjenju algoritmičnega oz. programerskega razmišljanja v nižjih stopnjah šolanja.

Program: Erasmus+

Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva samo med šolami

Trajanje projekta: 2015 – 2017

Glavni rezultati projekta:

 • Računalniško mišljenje in programiranje – priročnik za osnovnošolce
 • Interaktivna spletna stran
 • Program treninga za učitelje
 • Program treninga za dijake
 • projektni sestanki (januar 2016 – Italija, junij 2016 – Romunija, marec 2017 – Slovenija, september 2017 – Grčija)
 • mobilnost osebja (predvidoma 24. – 28. oktober 2016 – Turčija) – udeleženci bodo določeni/izbrani naknadno
 • mobilnost dijakov (predvidoma 2. – 6. maj 2017 – Grčija) – udeleženci bodo določeni/izbrani naknadno
 • multiplikacijski dogodki:

o   vsaka udeleženka zase

o   širjenje rezultatov, učnih metod

o   konferenca (vabljeni učitelji OŠ, vladnih organizacij (Zavod za šolstvo, CPI) …)

Projektne aktivnosti:

 • Pripravljen načrt obvladovanja tveganj
 • Skupna platforma
 • Monitoring, evalvacijska poročila
 • Diseminacija