Skills in Metal and Electro Industry

skillME-logotip

Program: Erasmus+

Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva

Trajanje projekta: 2015 – 2017

“Skills in Metal and Electro Industry” ali skillME je triletni centralizirani projekt, ki povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike (zbornice) kovinske in elektro industrije držav članic EU Hrvaške, Latvije, Slovaške in Slovenije. Namen projekta je identificirati najbolj razširjene kompetenčne vrzeli v kovinski in elektro industriji ter razviti kratke izobraževalne programe, ki bi odpravili ugotovljene vrzeli.

Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, poteka od novembra 2014 do oktobra 2017.

V prvi fazi projekta smo partnerji pregledali obstoječe raziskave kompetenčnih vrzeli  v kovinski in elektro industriji, da bi pridobili čim bolj realno sliko o tematiki in pripravili temelje za nadaljnje korake. Izsledke smo dopolnili z intervjuji s predstavniki podjetij kovinske in elektro industrije ter učitelji stroke in praktičnega pouka, o njihovih aktualnih izkušnjah.

Rezultati raziskav so pokazali, katera so tista znanja in kompetence, ki jih podjetja najbolj pogrešajo med zaposlenimi in ki bodo igrala pomembno vlogo tudi v prihodnosti. Med zaposlenimi primanjkujejo tako tehnična znanja kot tudi mehke veščine.

Da bi zožali raziskovalni okvir, smo se partnerji odločili osredotočiti na tehnične kompetence, saj te dopuščajo bolj natančen pristop in igrajo pomembnejšo vlogo za zaposljivost delavcev na dolgi rok v primerjavi z mehkimi veščinami. Pa tudi projektov, ki so naslavljali predvsem mehke veščine, je bilo že ogromno.

Z razvrstitvijo po pomembnosti po posameznih državah smo partnerji oblikovali skupen, za vse sprejemljiv, seznam najbolj aktualnih in za prihodnost pomembnih področij s kompetenčnimi vrzelmi. Ta so:

  • tehnična dokumentacija,
  • sistemi Cad/Cam,
  • avtomatizacija in
  • novi materiali.

Druga faza projekta (v letošnjem šolskem letu) je namenjena izdelavi konkretnih kurikulov za kratke, 25-urne izobraževalne programe, s katerimi želimo zapolniti ugotovljene kompetenćne vrzeli, tako pri dijakih, kot tudi pri zaposlenih v podjetjih. Do začetka prihodnjega šolskega leta je potrebno pripraviti tudi vsa učna gradiva.

Šolski center Celje v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje RS (CPI) razvija kurikul in gradiva za področje avtomatizacije. Izbrali smo zaključeni sklop kompetenc znotraj področja avtomatizacije: strojni vid.

Oprema za strojni vid se je precej pocenila, zmanjšala se je tudi zahtevnost za programiranje in vzpostavitev enostavnih sistemov strojnega vida.

Gre dejansko za zelo konkretno in aktualno vrzel na področju avtomatizacije, tako za dijake kot tudi zaposlene v podjetjih, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo.

Hkrati se pričakuje nadaljnji razvoj in širitev uporabe sistemov strojnega vida, torej izbrana kompetenca dejansko predstavlja zelo aktualno ter hkrati tudi kompetenco prihodnosti.

Partnerji iz drugih držav bodo izdelali kurikule in učna gradiva za kratke izobraževalne programe s preostalih področij:

  • branje in razumevanje tehnične dokumentacije, s poudarkom na shemah,
  • CAD/CAM za petosne obdelovalne stroje in
  • kompoziti.

V tretjem letu izvajanja projekta bomo šole v vseh državah testno izvedle izobraževanje in usposabljanje za vse štiri izdelane programe usposabljanja. Za tesno skupino dijakov in zaposlenih v podjetjih.

Več o projektu: https://www.gzs.si/skill-me/