Learning e-mobility (LEMO)

Program: Erasmus+

Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva

Trajanje projekta: 2015 – 2017

Omejenost fosilnih goriv in njihov pritisk na okolje sta izzvala razvoj novih oblik mobilnosti. Naše zavedanje kako pomembno je zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv, krepi zavest  o  konceptu trajnostne in okolju prijazne    mobilnosti.  V okviru projekta Učeča se    e-mobilnost (Lemo)   želimo v prvi vrsti spodbuditi posameznike k uporabi zelene tehnologije v njihovem         vsakdanjem življenju in s tem     zmanjšati pritisk na okolje. Projekt  Lemo je zasnovan na podlagi tesne povezave med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. Zavedamo se, da lahko takšno sodelovanje     prinese želene rezultate – gospodarstvu     ustrezno izobražen kader, dijakom pa         konkurenčnost na trgu delovne sile.

Pričakovani rezultati:

–              Logotip projekta

–              Spletna stran (platforma za diseminacijo, e-gradiva), Facebook profil

–              Nakup in uporaba opreme za namen izobraževanja in vpeljavo novega izobraževalnega modula (komponente za izboljšanje električnega avtomobila)

–              Nov izobraževalni modul e-mobilnost, e-učenje (inovativni materiali in orodja za poučevanje in učenje e-mobilnosti). Skupaj s partnerji bomo oblikovali izobraževalni modul. S katerim bodo dopolnjeni že obstoječi učni načrt na področju transporta in logistike. Izobraževalni modul bo oblikovan glede na učne rezultate, ki so opredeljeni v projektu. Pri oblikovanju modula bodo sodelovali tako učitelji iz partnerskih šol, kot tudi ustanove, ki imajo izkušnje na tem področju in gospodarski  sektor.

Vabimo vas na uradno spletno stran projekta Lemo.