Cilj aktivnosti/projekta

– krepitev strokovnega profila oziroma strokovnih, pedagoških, didaktičnih, vodstvenih in drugih kompetenc strokovnega osebja šol

– identifikacija in prenos inovativnih izobraževalnih praks partnerskih organizacij v aktivnosti in razvoj šol

– izboljšanje kakovosti delovanja srednjih strokovnih šol na Šolskem centru Celje

– opravljena delovna praksa dijakov

– omogočiti dijakom drugačen, atraktivnejši način izobraževanja, kar posledično doprinese k večji samostojnosti, samozavesti, osebni rasti

– prilagajati se potrebam mladih ter skrbeti za njihovo osebno rast

– spodbuditi konkurenčnost in zaposljivost

– spodbuditi razvoj podjetniškega duha

– pridobiti in osvežiti kompetence na področju lesne stroke

– izmenjati izkušnje na področju gradbene stroke

– nabiranje izkušenj s programiranjem humanoidnih robotov na splošno in specifično robota NAO,

– zbiranje in generiranje idej za uporabo robota v izobraževalne procese

Strategije in metodologije za doseganje teh ciljev bodo: priprava udeležencev na mobilnost (poznavanje jezika, kulture in navad partnerske države), uporaba IKT, poznavanje različnih šolskih sistemov, poznavanje poslovne kulture, empatija,  prilagajanje skupini, pozitivna samopodoba, organizacijska znanja ipd.