Green car share

Projekt »Green Car Share« predstavlja nov, inovativen pristop k dvigovanju zavesti o ideji javne souporabe avtomobilov na alternativne vire energije v urbanih mestnih središčih.

Dijaki in učitelji, ki bodo sodelovali v tem dvoletnem projektu, bodo na aktivnostih usposabljanja, poučevanja in učenja krepili tako temeljne kot tudi področno specifične kompetence. Projekt bo potekal v dveh fazah. Prva faza je namenjena izdelavi poslovnega načrta za delovanje virtualnega podjetja – modela souporabe avtomobilov (car sharing) na alternativne vire energije. V drugi fazi sledi njegovo testiranje – kako se takšen poslovni model obnese v realnem okolju, na našem šolskem e-avtomobilu. Naš cilj je ugotoviti (v omejenem obsegu), da je car sharing ugoden, finančno privlačen in podpira zelene cilje.

Program: Erasmus+

Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva samo med šolami

Trajanje projekta: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2017

Cilj projekta: Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije z učinkovito prilagoditvijo podjetniških idej.

 

 

Rezultati

  • Uporaba avtomobilov za obnovljive vire energije (električna energija) obdobju enega leta ter opredelitev okoljskih prihrankov in vplivov na okolje v primerjavi s klasičnim vozilom.

  • Oblikovanje internetne platforme z mobilnim dostopom za naročanje/najem avtomobilov znotraj mesta.

  • Priprava poslovnega načrta za skupno rabo avtomobilov in upravljanje virtualnega podjetja.

  • Organiziranje eko tekme z uporabo ekoloških avtomobilov/avtomobilov na električno energijo.

  • Postavitev projektne spletne strani in sodelovanja prek platforme eTwinning ter lastni šolskih spletnih strani.

  • Večjezični strokovni slovar s projektno terminologijo.

 

Glavne aktivnosti

Tekom projekta so načrtovane tri 5-dnevne aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja za učitelje in dijake sodelujočih šol. Potekale bodo v naslednjih terminih:

  • v Weizu, Avstriji med 5. in 9. februarjem 2016,
  • v Čakovcu na Hrvaškem med 25. in 29. majem 2016 in
  • Celju v Sloveniji med 15. in 19. februarjem 2017.

 

Dijaki, ki bodo sodelovali v projektu, imajo priložnost, da se seznanijo s projektom, se naučijo osnov podjetništva z vzpostavitvijo in delovanjem virtualnega podjetja ter njeno povezavo z uporabo obnovljivih virov energije. Dijaki bodo sodelovali in izmenjavali izkušnje s sovrstniki iz Avstrije in Slovenije z razvojem večjezičnosti in večkulturnosti. Njihove odgovornosti so udeležiti in aktivno sodelovati na sestankih projektne skupine, ki se odvijajo izven ali v času pouka.