CAM-Station, Automatisierung einer Fertigungsstrasse

CAM-station-logotip

Program: Erasmus+

Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva samo med šolami

Trajanje projekta: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016

Št. projekta: 2014-1-DE03-KA201-001381-2

Rdeča nit projekta je izdelava računalniško podprte proizvodne celice (CAM). Ker je naloga zapletena, je didaktično zmanjšana na potrebe in zmožnosti srednjih poklicnih in strokovnih šol. Na tej proizvodni postaji portalni robot pobere del in ga položi na transportni trak, ki se začne premikati. Izdelke na transportnem traku prepozna s pomočjo različnih senzorjev in jih na podlagi vnesenih zahtev avtomatsko razvršča. Izdelava CAM postaje zahteva uporabo različnih disciplin, kot so: strojništvo, mehatronika, elektrotehnika, pnevmatika in programiranje.