Inkluzivna šola

Program: Erasmus+, KA1, Mobilnost dijakov in osebja v PIU

Trajanje projekta: 1. 9. 2018–31. 8. 2019

Cilji:

 • krepitev strokovnih, pedagoških in didaktičnih kompetenc in izkušenj izobraževalnega osebja na področju dela z dijaki s posebnimi potrebami in nadarjenimi v tehniki, z usposabljanjem pri evropskih partnerskih institucijah;
 • identifikacija in analiza primerov dobrih praks na področju dela z dijaki s posebnimi potrebami in nadarjenimi pri partnerskih evropskih institucijah ter njihova prilagoditev in umestitev v vsakdanje delo in strateški razvoj Šolskega centra Celje;
 • uporaba celotne izkušnje mednarodne mobilnosti dijakov kot orodja za obogatitev kurikula, spodbujanje in motiviranje nadarjenih dijakov, da poleg strokovnih kompetenc okrepijo tudi pogosto šibke socialne in emocionalne kompetence;
 • krepitev zavedanja strokovne in splošne javnosti o pomembnosti inkluzivnega izobraževalnega okolja in pridobitev zunanjih virov za doseganje teh ciljev.

 

Rezultati:

 • 15 izbranih dijakov in 10 izbranih izobraževalnih oseb, kakovostno pripravljenih na mednarodno mobilnost,
 • 6 kakovostno izvedenih tokov mobilnosti,
 • 25 dokumentov Europass Mobility za potrjevanje pridobljenih kompetenc in izkušenj na mobilnosti,
 • 15 certifikatov o doseženi stopnji znanja angleškega jezika v okviru Skupnega evropskega jezikovnega okvirja za dijake,
 • identifikacija in analiza vsaj štirih primerov dobrih praks na področju dela z dijaki s posebnimi potrebami in nadarjenimi,
 • stalna projektna valorizacija projektnih aktivnosti in rezultatov,
 • okrepljena evropska dimenzija Šolskega centra Celje in podpis štirih Pisem o nameri po nadaljnjem sodelovanju s partnerskimi institucijami.

Ključni dolgoročni učinek bo izboljšanje inkluzivnosti in kakovosti dela z dijaki s posebnimi potrebami in nadarjenimi v tehniki, kar bo pripomoglo k večjemu zadovoljstvu vseh deležnikov Šolskega centra Celje.

Skip to content