Potrjeni programi

Vzgoja in izobraževanje – Šola za družbo prihodnosti
Vzgoja in izobraževanje – Sodobni učitelj – birokrat in umetnik
Vsebinsko načrtovanje snemanje in montaža učnega videa
Vodenje evidenc za podporo vzgojno izobraževalnega procesa in medsebojno komunikacijo z uporabo sodobnih IKT orodij
Posodobitev znanj na področju CAD-CAM tehnologij
Aplikativna industrijska robotika 5.0
Usposabljanje za razvoj pedagoškega dela s poudarkom na učitelju
Usposabljanje strokovnih delavcev šole za razvijanje ključnih kompetenc 21. stoletja 3
Učinkovito podporno osebje
Oblikovanje tekstila
Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij
Naravno gibanje Movnat
Modno oblikovanje tekstila I
Kreativno projektno delo
Čiščenje poslovnih prostorov
Z vodenjem kakovosti do odličnosti
Vitalna šola – zdravi in zadovoljni na delovnem mestu
Angleška konverzacija na višjem nivoju
Excel za napredne uporabnike
Google – orodje prihodnosti družbe
Razrednik in pravo
Kompetence učitelja za mladostnika
Otroci s posebni potrebami
Avtomatizacija v industriji 4.0
Meritve v tehnološkem procesu
Shop Floor Managment
Spletno nasilje
Tehnike komuniciranja in kompetence za vodenje
Uporaba CLIL metode v poučevanju
Celovit razvoj zaposlenih
Posodobitev znanj na področju poznavanja in prepoznavanja jekel ter termične obdelave
Tolerance in prilegi
Poslovno komuniciranje v nemškem jeziku
Osnove strežbe jedi in pijač
Orožja v bojevanju za pozornost poslušalcev – retorične ukane – učitelj, javni govorec
Usposabljanje strokovnih delavcev šol za razvijanje znanj na področju poznavanja domače narave in zavarovanih območij
Priprava, zajem in obdelava fotografij za splošno komercialno uporabo