MUNERA 3

                              Munera 3          

                    Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

_______________________________________________________________________________________________

»Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018– 2022« (MUNERA 3)

Trajanje projekta: od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2022

Vrednost projekta: 17 milijonov evrov
Število vključenih udeležencev: najmanj 17.640 udeležencev iz vseh 12 statističnih regij v državi.

Prijavitelj projekta: Šolski center Nova Gorica

Število konzorcijskih partnerjev: 86

Šolski center Celje je nosilec aktivnosti v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Koordiniramo 14 šol za področje »Tehnika«.

O MUNERI3:

Živimo v času, ko so nenehne spremembe postale del našega vsakdana. Vsi poznamo pojme, kot so: digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija, industrija 4.0 ali 5.0, start-upovska ali novodobna industrija ter generacija milenijcev in generacija Z. S tem pa narašča tudi potreba po kvalitetnem in ustrezno usposobljenem kadru. Skoraj sleherni dan se moramo naučiti kaj novega, da lahko tem spremembam in trendom sledimo. Glavni namen projekta je zmanjšati neskladja med usposobljenostjo zaposlenih in potrebami trga dela.

Cilji projekta:

• Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji ponuditi kakovostne formalne in neformalne izobraževalne programe v skladu s potrebami in razvojem trga dela ter industrijo 4.0 ter 5.0.
• Vzpostaviti kvalitetno strokovno podporo v vseh statističnih regijah za vse zainteresirane udeležence programov in jim nuditi svetovanje pred vključitvijo ter med izobraževanjem glede na njihove potrebe in interese.
• Razviti in vzpostaviti transparentno ponudbo programov s pomočjo digitalne platforme, ki bo omogočala: spletno prijavo kandidatov, informacije o programih NPIU, gradiva programov, možnosti odgovorov in vprašanj, on-line izobraževanja za programe.
• Vzpostaviti veliko mrežo šol, delodajalcev, učiteljev, strokovnjakov iz podjetij, kjer bo potekalo izredno veliko izmenjav izkušenj, znanja, informacij, ponujalo vpoglede v trg dela, ipd.
• Vse storitve projekta vseh konzorcijskih partnerjev ponuditi posameznemu udeležencu kot njemu prijazno ponudbo in podporo (user oriented).
• Z vzpostavljeno ponudbo kakovostnih programov postati referenčni primer v domačem in mednarodnem okolju za vseživljenjsko učenje posameznika glede na njegove/njene potrebe.

Svetovanje:

V sklopu projekta Munera 3 je udeležencem na voljo tudi svetovanje. Nudimo svetovanje za fizične osebe in za delodajalce.

Pri svetovanju za fizične osebe zaposleni udeležencu predstavi aktivne programe. V kolikor ne najdeta ustreznega, ga zaposleni usmeri na spletno stran s potrjenimi programi, kjer lahko preveri, kdaj bo željeni program na voljo. V primeru večje skupine se zaposleni pogovori s skupino oziroma kadrovsko službo, nato pa na podlagi želja in zahtev pripravimo nov program in poiščemo ustrezne predavatelje za izvedbo usposabljanja.

Pri svetovanju delodajalcem pomagamo njihovim zaposlenim zagotoviti osebni razvoj in izboljšati strokovno usposobljenost, delodajalcem pa pomagamo odkrivati znanje njihovih zaposlenih in izboljšati načrtovanje kadrovskega razvoja. S svetovanjem želimo prispevati k čim manjšemu strukturnemu neskladju na trgu dela, s spoznavanjem potreb podjetij iz regije.

Za vse informacije o prijavah in svetovanju smo na voljo na elektronskem naslovu mic@sc-celje.si ali na telefonski številki 03/428 58 26.

Ciljne skupine:
Glavna ciljna skupina projekta so zaposleni iz vseh starostnih skupin. V nadaljevanju bomo obravnavali tudi delodajalce, ki zaposlujejo zgoraj opisane podskupine.

Vabimo vas, da za več informacij pokličete na 03 428 58 26 ali pišete na mic@sc-celje.si.

_______________________________________________________________________________________________

Uradne ure:

vsak ponedeljek med 9.00 in 11.00.

Kontaktirate nas lahko na 03 428 58 26, natalija.klepej@sc-celje.si, jerneja.krizan@sc-celje.si ali se zglasite osebno v C-20.