Naziv projekta: Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji

Trajanje projekta: Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019

Vodja konzorcija: UPI ljudska univerza Žalec
Sodelujoče partnerske organizacije: Šolski center Celje, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza in Zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina, Racio, družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V okviru projekta bomo za zaposlene, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, izvedli različne 50- in 60-urne izobraževalne programe (računalništvo, jeziki, komunikacija, priprave na NPK…).

Aktivnosti:

 • priprava in izvedba izobraževalnih programov za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc s področja IKT tehnologij;
 • izvajanje svetovanja v procesu izobraževanja;
 • razvijanje in vpeljava novih učnih metod in tehnik v programe;
 • priprava in izvedba usposabljanja za organizatorje in izvajalce izobraževalnih programov;
 • zaključna konferenca;
 • krepiti sodelovanje med gospodarstvom, izobraževanjem in podpornimi institucijami v Savinjski regiji.

V celoten projekt se načrtuje vključitev 2241 zaposlenih.

Razpisujemo in organiziramo programe:

 • Javno veljavni programi UŽU: Knjige so zame;
 • Programi SNIO: Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku, Opolnomočenje za zdrav način življenja;
 •  Učinkovita komunikacija na delovnem mestu;
 •  Osebna in poslovna učinkovitost;
 •  Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata;
 •  Priprave na NPK v gradbeništvu, Priprave na NPK v strojništvu, Priprave na NPK v kozmetičnih storitvah;
 •  Računalniška pismenost za odrasle;
 •  Računalniško digitalno opismenjevanje: Excel (osnovni, nadaljevalni), Office 365, Tehnologija me ne bo povozila, Digitalna fotografija.
Skip to content