V šolskem leto 2022/23 smo v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) uspešno prijavili pet programov.

Prijavo na izobraževanje opravite preko povezave: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Seznam načrtovanih usposabljanj:

PROGRAM ŠT.  UR DATUM IZVEDBE NAČIN IZVEDBE PREDAVATELJ KOTIZACIJA ROK ZA PRIJAVO
PROGRAMIRAJMO S  PYTHONOM 24 8. 11.–16. 11. 2022 e-izvedba Boštjan Lubej 50,92  4. 11. 2022
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA ZDRAVO HRBTENICO OTROK V OSNOVNI ŠOLI 16 16. 2.–24. 2. 2023 Celje Lara Vrečer 45,55 13. 2. 2023
BITI UČITELJ V DIGITALNEM ČASU 16 21. 11.–28. 11. 2022 e-izvedba Martina Omerzel 75,72 18. 11. 2022
MALA ŠOLA PROMOCIJE IN KOMUNICIRANJA Z MEDIJI 16 9. 1.–23. 1. 2023 e-izvedba Špela Kumer 28,90 5. 1. 2023
DIGITALNA TEHNOLOGIJA IZZIV ZA UČENCE, UČITELJE IN STARŠE 16 8. 3.–23. 3. 2023 e-izvedba Martina Omerzel 75,72 6. 3. 2023

Dodatne informacije so vam na voljo na:
mic@sc-celje.si
03 428 58 26

Skip to content