Digitalisierung im Bauwesen (Digitalizacija v gradbeništvu)

Trajanje projekta: 2018 – 2020
Projekt financira Evropska unija v okviru programa Erasmus+.
Projekt povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja. Namen projekta je izboljšanje poklicnih kompetenc ter uporaba tehničnega znanja in spretnosti, ki jih mladi potrebujejo za osebnostni razvoj ter zaradi potreb na trgu dela. V ospredju je mednarodno sodelovanje in mobilnost med državami članicami Evropske unije z namenom omogočiti primerljivost in prenosljivost učnih rezultatov programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Opis projekta
V Transilvaniji (Romunija) v bližini kraja Sibiu se nahaja srednjeveška cerkvena zgradba z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. V dotrajanem župnišču je lokalna skupnost postavila neke vrste mladinski hostel, ki omogoča mladim evropskim prostovoljcem skromno in poceni nastanitev. Program EU za prostovoljce, imenovan EVS (evropska prostovoljna služba), omogoča, da lahko mednarodni prostovoljci opravljajo službo za potrebe lokalne skupnosti, vendar mora skupnost mednarodnim prostovoljcem (približno 3-4 prostovoljci ob istem času) omogočiti prostor za nastanitev. Razpadajoče župnišče je nujno potrebno obnove. V hiši je preprosta enofazna električna napeljava brez vodne napeljave, objekt je brez kanalizacije in brez plina. Vse upravne formalnosti glede obnove so že urejene, vse infrastrukturne povezave na lokalnem nivoju pa so že na voljo.
Del projekta ERASMUS+ je prenova omenjene hiše. Na poklicnih in strokovnih šolah se dijaki usposabljajo za različne poklice, svoje znanje pa bodo lahko pokazali pri obnovi razpadajočega župnišča: montaža plina in vode, elektroinštalacija, mizarstvo, tesarstvo, razna gradbena dela itd.
Partnerske šole, ki nudijo potrebne izobraževalne vsebine, so iz Avstrije (HTL-Pinkafeld), Nemčije (HWS-Pforzheim), srednje poklicne šole iz Sibiuja (Romunija) ter seveda iz Slovenije (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije).
Srečanja bodo potekala v vseh omenjenih državah, dijaki in učitelji si bodo ogledali hišo, izdelali načrt za delo ter opredelili dejavnosti, ki bodo del projekta. Dodatne vsebine projekta bodo tudi izdelava večjezičnega in multimedijskega slovarja v vseh treh jezikih, CAD programsko načrtovanje, dokumentacija zgodovine srednjeveškega objekta itd.

 

2. decembra 2018 so se dijaki in učitelji naše šole v okviru mednarodnega projekta odpravili v Romunijo v mesto Sibiu, kjer so teden preživeli s sovrstniki in kolegi iz Nemčije, Avstrije in Romunije. Cilj projekta Digitalizacija v gradbeništvu je obnova starega, razpadajočega župnišča.

Najprej so si staro, razpadajočo zgradbo ogledali, nato pa skupaj izrisali načrt stavbe ter opravili meritve zgradbe, ki jo bodo obnavljali.

Celoten projekt poteka v sodelovanju z Romunsko organizacijo za obnovo kulturne dediščine v Romuniji. Pri izvedbi so sodelovali tudi prostovoljci EVS iz Romunije, ki prav tako pomagajo pri obnovi hiše.

Delovne naloge so bile razdeljene glede na skupine iz posameznih držav. Ko bodo Avstrijci izdelali gradbeno sliko zgradbe, bomo na naši šoli narisali načrt nove električne napeljave, dijaki in učitelji iz Romunije pa bodo v gradbeno sliko vrisali načrt ogrevanja. Dijaki in učitelji iz vseh štirih držav bodo tako združili svoje znanje in poznavanje najnovejše tehnologije.

Projekt financira Evropska unija v okviru programa Erasmus +.

Prispevek o delu v Avstriji (marec 2019).