Skupaj v preteklosti, skupaj v prihodnosti

KRATEK OPIS:

Gre za projekt mobilnosti med zaposlenimi na Gimnaziji Lava in zaposlenimi na V. gimnaziji Zagreb.

O projektu:

Program: Erasmus+

Ključni ukrep 1: Mobilnost v šolstvu

Trajanje projekta: 2014 – 2016

Projektni partner: V. gimnazija Zagreb

 

Projekt “SKUPAJ V PRETEKLOSTI, SKUPAJ V PRIHODNOSTI” koordinira Gimnazija Lava, Šolski center Celje, v sodelovanju s partnersko šolo, V. gimnazijo Zagreb, Hrvaška, ki spada med najuspešnejše in najuglednejše hrvaške gimnazije. Prednost sodelovanja s šolo iz kulturno podobnega okolja je v tem, da podobni pristopi in prakse v obeh okoljih dajejo tudi primerljive učinke.

 

Cilji projekta bodo tako:

* krepitev strokovnega profila oz. strokovnih, pedagoških, didaktičnih, vodstvenih in drugih kompetenc strokovnega osebja šole,

* identifikacija in prenos inovativnih izobraževalnih praks partnerske šole v aktivnosti in razvoj šole,

* izboljšanje kakovosti delovanja Gimnazije Lava ter

* krepitev evropske dimenzije in mednarodnega sodelovanja šole.

 

Udeleženci usposabljanj bodo:

* učitelji splošno-teoretičnih predmetov,

* vodje strokovnih aktivov,

* člani ŠRT – šolskega razvojnega tima ter

* vodstveno osebje šole.

 

Pričakovani projektni rezultati so:

* okrepljene strokovne, pedagoške, didaktične in vodstvene kompetence strokovnega osebja šole,

* sklenjeno novo mednarodno partnerstvo s V. gimnazijo Zagreb, Hrvaška, in s tem okrepljena evropska dimenzija šole.

* Izbranih in pripravljenih 16 strokovnjakov na enotedensko mobilnost k partnerski šoli,

* 16 personaliziranih programov usposabljanja “Job shadowinga” .