Arhiv projektov

Inkluzivna šola

Inkluzivna šola

Projekt mobilnosti dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

 

Summer logistics school

Summer logistics school

V okviru projekta Summer logistics school bomo pregledali in analizirali obstoječe kurikule, učne izide in kompetence ter učne metode in orodja na področju logistike. Na podlagi analize se bodo pripravili predlogi izboljšav in nov modul.  Za učitelje in dijake bo organizirana poletna logistična šola.

 

Your life – your story

Your life_your story

V okviru projekta Your life – your story bo metoda pripovedovanja zgodb uporabljena kot osrednja metoda za izobraževanje odraslih. Pripovedovanje zgodb bo podpiralo izražanja človekovih čustev in izkušenj z uporabo digitalnih orodij. Glavne teme pripovedovanja bodo osredotočene na EU zgodovino, identiteto, širjenje, mobilnost in evropsko državljanstvo.

 

 

 

 

 

SKILLCO – Več znanja in spretnosti za zaposlene v gradbeništvu.

Koalicija sektorskih organizacij za boljši prenos znanja in spretnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v gradbeništvu.

Skillco je triletni projekt, ki povezuje nacionalne regulativne partnerje, predstavnike zbornic gradbenega sektorja in izvajalce izobraževanja držav, članic EU. V projektu sodelujejo partnerji iz Nemčije, Belgije, Madžarske in Slovenije.

Namen projekta je določiti skupne kompetenčne vrzeli v gradbenem sektorju in jih odpraviti s pomočjo skupnih izobraževalnih programov in s skupnimi učnimi gradivi, izobraževanji in usposabljanjem.

See the Goal! – In-company learning outcomes as videos

Glavni namen projekta je s pomočjo inovativnih videov predstaviti cilje in vsebino praktičnega usposabljanja v podjetjih v programih srednjega poklicnega izobraževanja ter uporabo posnetih vsebin v praksi. Na naši šoli smo za namen projekta izbrali programa Mehatronik-operater in Oblikovalec kovin – orodjar. V projekt je na Šolskem centru poleg Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije vključenih še 5 partnerjev iz Danske, Finske in Portugalske, vodi pa ga slovenski Center za poklicno izobraževanje.

Thinking … Coding

Glavni namen projekta je promocija računalniškega mišljenja in programiranja  pri otrocih v osnovni šoli in vrtcih. Sodelovanje učiteljev naše šole bo predvsem pri študiji uporabnosti predlaganih primerov in iskanje novih rešitev pri širjenju algoritmičnega oz. programerskega razmišljanja v nižjih stopnjah šolanja.

Skupaj v preteklosti, skupaj v prihodnosti

Projekt “SKUPAJ V PRETEKLOSTI, SKUPAJ V PRIHODNOSTI” koordinira Gimnazija Lava, Šolski center Celje, v sodelovanju s partnersko šolo, V. gimnazijo Zagreb, Hrvaška, ki spada med najuspešnejše in najuglednejše hrvaške gimnazije. Prednost sodelovanja s šolo iz kulturno podobnega okolja je v tem, da podobni pristopi in prakse v obeh okoljih dajejo tudi primerljive učinke.

Green car share

Projekt »Green Car Share« predstavlja nov, inovativen pristop k dvigovanju zavesti o ideji javne souporabe avtomobilov na alternativne vire energije v urbanih mestnih središčih. Na Šolskem centru Celje so v projekt vključene tri šole: Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko in Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Izmenjava izkušenj je ključ do uspeha

Gre za projekt mobilnosti v katerem sodelujejo dijaki in profesorji Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja ter Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, v sodelovanju s projektnimi partnerji. Glavni cilji projekta so; krepitev strokovnih kompetenc zaposlenih, izboljšanje kakovosti delovanja srednjih šol in krepitev evropske dimenzije.

Learning e-mobility (LEMO)

V okviru projekta Učeča se  e-mobilnost (Lemo)   želimo v prvi vrsti spodbuditi posameznike k uporabi zelene tehnologije v njihovem         vsakdanjem življenju in s tem     zmanjšati pritisk na okolje. Projekt  Lemo je zasnovan na podlagi tesne povezave med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. Zavedamo se, da lahko takšno sodelovanje     prinese želene rezultate – gospodarstvu     ustrezno izobražen kader, dijakom pa   konkurenčnost na trgu delovne sile.

CAM-Station, Automatisierung einer Fertigungsstrasse

Rdeča nit projekta je izdelava računalniško podprte proizvodne celice (CAM). Ker je naloga zapletena, je didaktično zmanjšana na potrebe in zmožnosti srednjih poklicnih in strokovnih šol. Na tej proizvodni postaji portalni robot pobere del in ga položi na transportni trak, ki se začne premikati.

“Skills in Metal and Electro Industry”

“Skills in Metal and Electro Industry” ali skillME je triletni centralizirani projekt, ki povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike (zbornice) kovinske in elektro industrije držav članic EU Hrvaške, Latvije, Slovaške in Slovenije. Namen projekta je identificirati najbolj razširjene kompetenčne vrzeli v kovinski in elektro industriji ter razviti kratke izobraževalne programe, ki bi odpravili ugotovljene vrzeli.