Summer logistics school

Summer logistics school

V okviru projekta Summer logistics school bomo pregledali in analizirali obstoječe kurikule, učne izide in kompetence ter učne metode in orodja na področju logistike. Na podlagi analize se bodo pripravili predlogi izboljšav in nov modul.  Za učitelje in dijake bo organizirana poletna logistična šola.

 

Your life – your story

V okviru projekta Your life – your story bo metoda pripovedovanja zgodb uporabljena kot osrednja metoda za izobraževanje odraslih. Pripovedovanje zgodb bo podpiralo izražanja človekovih čustev in izkušenj z uporabo digitalnih orodij. Glavne teme pripovedovanja bodo osredotočene na EU zgodovino, identiteto, širjenje, mobilnost in evropsko državljanstvo.

 

SKILLCO – Več znanja in spretnosti za zaposlene v gradbeništvu.

Koalicija sektorskih organizacij za boljši prenos znanja in spretnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v gradbeništvu.

Skillco je triletni projekt, ki povezuje nacionalne regulativne partnerje, predstavnike zbornic gradbenega sektorja in izvajalce izobraževanja držav, članic EU. V projektu sodelujejo partnerji iz Nemčije, Belgije, Madžarske in Slovenije.

Namen projekta je določiti skupne kompetenčne vrzeli v gradbenem sektorju in jih odpraviti s pomočjo skupnih izobraževalnih programov in s skupnimi učnimi gradivi, izobraževanji in usposabljanjem.

See the Goal! – In-company learning outcomes as videos

Glavni namen projekta je s pomočjo inovativnih videov predstaviti cilje in vsebino praktičnega usposabljanja v podjetjih v programih srednjega poklicnega izobraževanja ter uporabo posnetih vsebin v praksi. Na naši šoli smo za namen projekta izbrali programa Mehatronik-operater in Oblikovalec kovin – orodjar. V projekt je na Šolskem centru poleg Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije vključenih še 5 partnerjev iz Danske, Finske in Portugalske, vodi pa ga slovenski Center za poklicno izobraževanje.

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o projektu si preberite tukaj .