European CNC-Networking – Magical Moving Machine for Europe

V projektu sodeluje šest evropskih držav, poleg Slovenije še Nemčija, Italija, Portugalska, Irska in Hrvaška. Namen je izdelati premični stroj, ki mora prikazati katerokoli vrsto gibanja, na primer vrtenje, linearno gibanje ali nihanje, ki ga je potrebno doseči z uporabo obnovljivih virov energije.

Digitalisierung im Bauwesen (Digitalizacija v gradbeništvu)

Projekt povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja. Namen projekta je izboljšanje poklicnih kompetenc ter uporaba tehničnega znanja in spretnosti, ki jih mladi potrebujejo za osebnostni razvoj ter zaradi potreb na trgu dela. V ospredju je mednarodno sodelovanje in mobilnost med državami članicami Evropske unije z namenom omogočiti primerljivost in prenosljivost učnih rezultatov programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

CreO

Projekt spodbuja inovativnost in povezovanje študentov kreativnih (umetniških) smeri in tradicionalnih tehničnih poklicev. Eden izmed glavnih namenov projektnega partnerstva je okrepiti povezovanje poklicnega izobraževanja z usposabljanjem v podjetjih in poudariti pomen učenja na delovnem mestu. Prav povezovanje ustvarjalnih strok z drugimi gospodarskimi sektorji pa bi moralo med drugim voditi tudi k višji zastopanosti žensk v tehnoloških poklicnih področjih.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji

Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let (razen oseb s statusom upokojenca, dijaka ali študenta).

 

ATENA (Promocija, animacija in učna pomoč)

Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

MUNERA 3

Živimo v času, ko so nenehne spremembe postale del našega vsakdana. Vsi poznamo pojme, kot so: digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija, industrija 4.0 ali 5.0, start-upovska ali novodobna industrija ter generacija milenijcev in generacija Z. S tem pa narašča tudi potreba po kvalitetnem in ustrezno usposobljenem kadru. Skoraj sleherni dan se moramo naučiti kaj novega, da lahko tem spremembam in trendom sledimo. Glavni namen projekta je zmanjšati neskladja med usposobljenostjo zaposlenih in potrebami trga dela.

SIO-2020

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o projektu si preberite tukaj .