Promocija, animacija in učna pomoč

Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

MUNERA 3

Živimo v času, ko so nenehne spremembe postale del našega vsakdana. Vsi poznamo pojme, kot so: digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija, industrija 4.0 ali 5.0, start-upovska ali novodobna industrija ter generacija milenijcev in generacija Z. S tem pa narašča tudi potreba po kvalitetnem in ustrezno usposobljenem kadru. Skoraj sleherni dan se moramo naučiti kaj novega, da lahko tem spremembam in trendom sledimo. Glavni namen projekta je zmanjšati neskladja med usposobljenostjo zaposlenih in potrebami trga dela.

SIO-2020

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Inkluzivna šola

Inkluzivna šola

Projekt mobilnosti dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

 

Summer logistics school

Summer logistics school

V okviru projekta Summer logistics school bomo pregledali in analizirali obstoječe kurikule, učne izide in kompetence ter učne metode in orodja na področju logistike. Na podlagi analize se bodo pripravili predlogi izboljšav in nov modul.  Za učitelje in dijake bo organizirana poletna logistična šola.

 

Your life – your story

Your life_your story

V okviru projekta Your life – your story bo metoda pripovedovanja zgodb uporabljena kot osrednja metoda za izobraževanje odraslih. Pripovedovanje zgodb bo podpiralo izražanja človekovih čustev in izkušenj z uporabo digitalnih orodij. Glavne teme pripovedovanja bodo osredotočene na EU zgodovino, identiteto, širjenje, mobilnost in evropsko državljanstvo.

 

 

 

 

 

SKILLCO – Več znanja in spretnosti za zaposlene v gradbeništvu.

Koalicija sektorskih organizacij za boljši prenos znanja in spretnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v gradbeništvu.

Skillco je triletni projekt, ki povezuje nacionalne regulativne partnerje, predstavnike zbornic gradbenega sektorja in izvajalce izobraževanja držav, članic EU. V projektu sodelujejo partnerji iz Nemčije, Belgije, Madžarske in Slovenije.

Namen projekta je določiti skupne kompetenčne vrzeli v gradbenem sektorju in jih odpraviti s pomočjo skupnih izobraževalnih programov in s skupnimi učnimi gradivi, izobraževanji in usposabljanjem.

See the Goal! – In-company learning outcomes as videos

Glavni namen projekta je s pomočjo inovativnih videov predstaviti cilje in vsebino praktičnega usposabljanja v podjetjih v programih srednjega poklicnega izobraževanja ter uporabo posnetih vsebin v praksi. Na naši šoli smo za namen projekta izbrali programa Mehatronik-operater in Oblikovalec kovin – orodjar. V projekt je na Šolskem centru poleg Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije vključenih še 5 partnerjev iz Danske, Finske in Portugalske, vodi pa ga slovenski Center za poklicno izobraževanje.

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o projektu si preberite tukaj .